Этикалық принциптер

Жарияланым Этикалық Принциптері

Журналдың редакциялық кеңесі, ғылыми басылымдардың халықаралық этика стандарттарын және Жариялау этикасы комитеті әзірлеген ғылыми жарияланымдардың этикалық кодексін COPE басшылыққа алады.

Журналға өз жұмысын ұсынатын авторлар төменде көрсетілген этикалық қағидаларды сақтауға міндетті.

Бірлескен авторлық: Мақаланың авторлары ұсынылған жұмысқа айтарлықтай үлес қосқандармен шектелуі керек. Мақала редакцияға келіп түскенге дейін авторлар нақтыланады. Зерттеуге үлес қоспағандарды автор ретінде көрсетуге сонымен қатар мақалаға үлес қосқандардың аттарын  көрсетпеуге жол берілмейді.

Алғыс: авторлар өз зерттеуіне қолдау көрсеткен ұйымдарды, қаржылық ресурстарды және ұйымдарды көрсетуге міндетті.

Плагиат: Ұсынылған жұмыс толығымен оның авторларына тиесілі болуы керек. Басқа зерттеушілердің жұмысын мақалада пайдалану үшін түпнұсқа мәліметтердің мағынасы сақталына отырып перефраз жазылуы керек.  Пайдаланылған еңбектер дереккөз тізіміне енгізіледі. Авторлардың мақаласы антиплагиат бағдарламасымен тексеріледі. 25% және одан жоғары ұқсастық коэффициенті бар мақалалар қабылданбайды.

Басқада этикалық мәселер: қатысушылардан сауалнама, сұхбат, бақылау және т.б. әдістер арқылы дерек жинауды қажет ететін жұмыстар үшін этикалық тәртіп қатаң сақталуы керек. Сауалнама, сұхбат, басқа адамдарға тиесілі фотосуреттерді пайдалануға рұқсат алынғандығы жөнінде тиісті құжат ұсынылуы керек.

Мақаланың қайта жариялануы: Бұрын басқа журналдарда жарияланған мақалалар баспаға қабылданбайды.  Егерде мақала конференцияда баяндалып, жинаққа жарияланған болса мұндай мақалалар автордың редакторды ескертуі негізінде қабылдануы мүмкін.  

Деректерді ұсыну және сақтау: авторлар редактор мен рецензенттердің сұранысы бойынша өз зерттеулерінің деректерін ұсынуға, сондай-ақ өз мақалалары жарияланғаннан кейін сол деректерді сақтауға міндетті.

Жарияланған мақалалардағы қателерді анықтау: автор жарияланған мақаласында елеулі қатені немесе дәлсіздікті анықтаған кезде, ол журнал редакторына дереу хабарлауы керек және мақаланы қайтарып алу немесе түзету үшін редактормен бірлесіп жұмыс істеуі керек.