Авторларға арналған нұсқаулық

Мақалаларды тіркеу және жіберу

Мақалаларды «Bulletin of the International University of Tourism And Hospitality»  журналына тіркеу және жіберу журналдың ресми веб-сайт Open Journal System жүйесін қолдану және тіркелу (authorization) арқылы  жүзеге асырылады. Ол үшін мақала авторы сайтқа тіркеліп, мақалаларды жіберу, рәсімдеу, жарияланым мен журналдың редакциялық саясаты, этикалық ережелерімен танысуы қажет.

Мақаланың құрылымдық элементтерінің тақырыптары қою қаріппен жазылуы тиіс.  Мақала «жасырын» рецензиядан өтеді, рецензенттерді журналдың редакциялық алқасы тағайындайды. Мақаланың соңында әр автордың толық аты-жөні, кері байланыс үшін мекен-жайы, телефондары, электрондық поштасының мекен-жайы (e-mail) көрсетілуі керек. Мақаланың мазмұнына автор (авторлар) жауапты. Ғылыми-редакциялық кеңестің пікірі әрдайым автордың (авторлардың) пікірімен сәйкес келе бермейді. Мақалаларды жариялау материалдың дайындығына қарай жалпы кезек тәртібімен жүзеге асырылады. Редакция дайындалып жатқан шығарылымдардың айдарларына сәйкес кезекті қалыптастыруға құқылы. Редакция алқасы бұрындары жарияланбаған және журналдың тақырыптық бағытына сай айырықша авторлық мақалаларды қабылдайды. Мақала электронды форматта ұсынылып, журналдың веб-сайтына жүктелуі қажет. 

Мақала авторларының тегі көрсетіліп, есімі және әкесінің аты қысқартылып жазылуы керек.  Автор ілеспе хатта – аты-жөні, мемлекет, қала, жұмыс орны, қызметі, ғылыми дәрежесі, атағы, e-mail, ORCID, байланыс телефоны көрсетілуі шарт. Ілеспе хатта міндетті түрде ұсынылған мақаланың бұрындары ешқайда жарияланбағандығы, плагиат жоқ екендігі көрсетілуі керек, сонымен қатар, мақала авторлар ұжымымен ұсынылса, корреспондент автордың электронды адресі көрсетіледі.