ҚОНАҚ ҮЙ БИЗНЕСІ САЛАСЫНДАҒЫ В2В НАРЫҒЫНДАҒЫ МАРКЕТИНГТІК КОММУНИКАЦИЯЛАР: ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ, ҚҰРЫЛУ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ

Авторлар

  • А. АЛИАСҚАРОВ Халықаралық туризм және меймандостық университеті
  • Д. А. ЖҮНІСОВА Халықаралық туризм және меймандостық университеті

Кілт сөздер:

маркетингтік коммуникация, қонақжайлылық, В2B маркетинг, цифрлық маркетинг, тұтынушыларға қызмет көрсету, серіктестермен ынтымақтастық, маусымдық, маркетингтік стратегия

Аңдатпа

Ғылыми жұмыс қонақ үй бизнесінің бизнес-бизнес (B2B) сегментіндегі маркетингтік коммуникацияларды зерттеуге арналған. Мақсатты аудиторияның ерекшеліктерін, ұзақ мерзімді қатынастарды, брендтің рөлін және тұтынушылық құндылықты қоса алғанда, осы саладағы Маркетингтік коммуникациялардың ерекшеліктері талданады. Қонақ үй бизнесі өкілдерінің маркетингтік стратегияларды әзірлеу мен енгізудегі
негізгі проблемалары, соның ішінде коммуникацияның күрделілігі, бәсекелестік жағдайлар және маусымдық. Сондай-ақ, жұмыста аудиторияны сегменттеу, цифрлық маркетингті пайдалану, клиенттермен қарым-қатынасты нығайту және серіктестермен ынтымақтастықты қоса алғанда, осы мәселелерді шешудің практикалық жолдары ұсынылған. Зерттеу қонақ үй бизнесінің B2B маркетингіндегі заманауи қиындықтар мен мүмкіндіктерді жақсырақ түсінуге және осы салада тұтынушыларды тарту және сақтау үшін тиімді стратегияларды әзірлеуге мүмкіндік береді.

Жарияланды

2023-12-29

Журналдың саны

Бөлім

"ЖАС ҒАЛЫМ" ғылыми-студенттік айдары