ҚАЗАҚСТАН АЙМАҚТАРЫНДА ТУРИЗМДІ ДАМЫТУДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕТІГІ

Авторлар

  • Ұ.Р. МАХАНБЕТОВА Халықаралық туризм және меймандостық университеті
  • Д. ДЖУНУСОВА Халықаралық туризм және меймандостық университеті
  • Э. ТУРКЕЕВА Халықаралық туризм және меймандостық университеті

Кілт сөздер:

аймақтардың инновациялық дамуы, ұлттық туристік рейтинг, туризмнің дамуы, туризмнің аймақтық дамуы, аймақтық туризм, аймақтың инновациялық даму рейтингі көрсеткіштері, туризм

Аңдатпа

Аймақтың инновациялық дамуы мен аймақтағы туризмнің даму деңгейі арасындағы байланысты зерттеу қазіргі таңда өзекті. Аймақтарды дамыту және инновациялық шешімдер туризмді дамытуға ықпал етеді, ал туризм өз кезегінде инновацияларды дамытуға және инвесторларды тартуға ықпал етеді, сондықтан аймақтық туризмді және аймақтарды инновациялық дамытудың екіжақты аралас процесі туралы айтуға болады. Бұл мақаланың мақсаты аймақтың инновациялық дамуын аймақта туризмді тиімді дамыту шарты ретінде қарастыру болып табылады. Зерттеу нысаны Қазақстан аймақтарының туристік секторы; аймақтың инновациялық даму деңгейі және аймақтағы аймақтық туризмнің даму деңгейі. Мақалада тұжырымдамалық талдау жасау; аймақтардың екі ұстанымына қысқаша сипаттама беру (аймақтың инновациялар және аймақтық туризмді
дамыту тұрғысынан); Қазақстан аймақтарын әртүрлі рейтингтер бойынша бағалау көрсеткіштерін талдау. 

Жарияланды

2023-12-29