ҚАЗАҚСТАННЫҢ МАТЕРИАЛДЫҚ ЕМЕС МӘДЕНИ МҰРА ОБЪЕКТІЛЕРІН КРЕАТИВТІ ТУРИЗМ ШЕҢБЕРІНДЕ БАҒАЛАУ

Авторлар

  • МУЖДАТ ЕРТҮРІК Хаджа Байрам Вели Университеті

Кілт сөздер:

Шығармашылық туризм, материалдық емес мәдени мұра, Түркістан облысы

Аңдатпа

Соңғы жылдары креативті экономика тұжырымдамасының көрінісі ретінде пайда болған шығармашылық туризм туризмнің бір түрі ретінде ерекшеленеді, ол өзінің шығармашылық әлеуетін дамытқысы келетін туристерге белсенді қатысу арқылы олар баратын курорттық аймақтың ерекшеліктерін білуге және дамытуға мүмкіндік береді. Мәдени мұраның табиғи және материалдық объектілері туристік өнім ретінде ұсынылатын
туризмнің классикалық тұжырымдамасынан айырмашылығы, туристер пассивті жағдайда; туристік өнім ретінде негізінен материалдық емес мәдени мұра объектілерін пайдаланатын шығармашылық туристік қызмет, бұл туристерге белсенді қатысуға, жергілікті тұрғындармен өзара әрекеттесуге, тәжірибеден өтуге мүмкіндік береді, әртүрлі үміттері бар туристерге жаңа баламаларды ұсынады. Шығармашылық туризмнің арқасында бағыттарға ие мәдени құндылықтарды бөліп көрсетуге және осы мәдени құндылықтарды маркетинг құралы ретінде пайдалануға болады. Сонымен қатар, шығармашылық туристік қызметке қатысатын туристердің қанағаттануы артуы мүмкін, бұл олардың қайтадан келуге және ұсынуға деген ниеттеріне оң әсер етеді. Тұрақты туризм тұжырымдамасымен жақсы үйлесетін шығармашылық туризм ресурстарды шамадан тыс пайдаланудың алдын алу тұрғысынан да, туризмнен түсетін кірісті жергілікті халыққа тарату тұрғысынан да артықшылықтар береді. Бұл зерттеудің мақсаты шығармашылық туризм және материалдық емес мәдени мұра тұжырымдамаларын ескере отырып, шығармашылық туризм шеңберінде Түркістан өңіріндегі материалдық емес мәдени мұра элементтерінің қолжетімділігін бағалау болып табылады. Сонымен қатар, зерттеуге ЮНЕСКО-ның Адамзаттың материалдық емес мәдени мұрасының өкілдік тізіміне енгізілген Қазақстанның материалдық емес мәдени мұрасының элементтері енгізілді. Түркістан өңірінің шығармашылық туризм тұрғысынан үлкен әлеуеті бар деп есептеледі. Зерттеу сонымен қатар Түркістан аймағындағы шығармашылық туризм бойынша ұсыныстар әзірледі және оның аймаққа тигізетін пайдасын қарастырды.

Жарияланды

2023-12-29